Zvon Kryštof

fotka: 

Zvon Kryštof patří mezi největší a nejcennější zvony na území Čech. Díky jeho velikosti je v pořadí třetím největším funkčním zvonem v České republice a je zavěšen ve zvonici kostela Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou.  Historie zvonu sahá až do roku 1594, kdy jej mistr Jan Benešovský z Moravské Třebové zhotovil. Do zvonice ho však umístil až jeho syn, který svému otci pomáhal při lití zvonu a vymodeloval na něj i svůj znak, a to v roce 1062. Rychnovský zvon je zajímavý především výzdobou, na které se podíleli jak syn a otec Benešovi, tak i dcera Zuzana.

V dřívějších dobách bylo zvykem, že mistr zvonař vepisoval do nitra zvonu vzkazy, které měli možnost číst pouze zvoníci, neboť volný přístup ke zvonům skrytých ve věžích byl omezený. V Rychnovském zvonu Kryštof je ukryt nápis: "Kdož toto čteš, pochval Boha..." nebo „Zvon zní, zvuk pomíjí, tak i nás zde jest na chvíli.“

Zvon dostal jméno podle svého prvního majitele, Kryštofa Betengla z Neyenperka, kterému patřilo rychnovské panství a jenž byl i příslušníkem Jednoty bratrské.

Krk, jak se nazývá střední část pláště, pokrývají reliéfy s motivy ukřižování a sv. Kryštofa přenášejícího na rameni dítě-Ježíše. V plášti je zalito 25 kusů mincí, celková váha zvonu je 5900kg, průměr 2metry a výška 1,47m.

 Na renezanční zvonici je také umístěna pamětní deska Jiřímu Rychnovskému, který byl varhanním mistrem a skladatelem renesanční doby.

V současné době patří zvon Kryštof do vlastnictví pánů z Kolowratů. Návštěvníci mají možnost při výjimečných příležitostech nebo při letním putování se Zilvarem slyšet sílu úderu. Majitelé však dbají na to, aby zvon kdykoliv zvoní, udeřil pouze třikrát  a nikdy více, neboť se snaží, aby srdce zvonu, které je původní, vydrželo co nejdéle.  

Koncem roku 2002 byl zvon Kryštof renovován vynikajícím zvonařem Petrem Rudolfem Manouškem (žije nyní v Holandsku).

Zámecká zvonice je jedno z nejkrásnějších míst v Rychnově nad Kněžnou a jistě stojí za to ji navštívit.