Pověst o panně na jelenu - znak města Rychnova nad Kněžnou

fotka: 

Panna na jelenu- symbol města Rychnov nad Kněžnou

Jak praví pověst, jeden mocný vladyka, jenž obýval pevný hrad na strmém Ostrohu, měl jedinou dceru.

 Otec dceru miloval a udělal pro ni vše, co jí na očích uviděl. A když si dcera usmyslila s vichrem o závod pádit na statném jelenu jako lesní panna, o které jí kdysi vyprávěla její chůva, vladyka jelena pro dceru opatřil.

Dcera s ním jezdila po nádvoří.  Pouštěla se i na dlouhé vyjížďky do okolí a jedna z nich málem skončila neštěstím. Jelen se lekl, jelikož panna zapomněla, že právě toho dne loví její otec v okolí hradu za četné účasti hostí i honců. Zvětřilý jelen i s pannou, poplašený štěkotem psí smečky, dal se do šíleného úprku. Lesními hvozdy se dostal až na příkrou skálu nad údolím Kněžné.

Nebýt uhlířů, co pálili milíře v místech staré zvonice u nejsvětější Trojice, dívka by krkolomnou jízdu nepřežila. Uhlíři jelena zadrželi. Jejich ves pak vděčný otec za město vyhlásil a jemu do znaku pannu na jelenu dal.

A jak znak vypadá? Jelen s parohy pozdviženými na nohou sedící, na něm panna v modrém šatu podává jelenu k hubě dvě lekna, kteráž stříbrná v červeném poli, za svůj znak měli pánové z Rychnova. Znak pánů z Rychnova byl už předtím používán na pečetích (1372).

Podle návrhu mistra Wagnera byl znak města vytesán do kamene Františkem Novákem na budově okresního úřadu. Nad vchodem do spořitelny byl zhotoven z bronzu akademickým sochařem Janem Moravcem, jenž byl i tvůrcem světoznámého loga firmy FAB s motivem dogy.

Jedna z plastik se nachází také v hodovní síni hotelu Havel.

Mnoho veřejných budov v Rychnově nad Kněžnou zdobí znak města, najdeme jej i na školách a praporech. Ke znaku na radnici, který byl opraven akademickým malířem Václavem Sajdlem, se pojí popěvek:

  „V Rychnově na radnici

    pěkně malovaná

     sedí v modré kytlici

      na jeleně panna.“