Kostel Nejsvětější Trojice v Rychnově nad kněžnou

fotka: 

Tento kostel je kostelem zámeckým a nachází se v areálu Rychnovského zámku a společně s ním je chráněn jako památka České republiky. Tento původní kostel nechal postavit Kryštof Betengel z Neuenperku jako rodovou hrobku a svatyni Jednoty bratrské roku 1594. Stavba kostela a později i jeho vysvěcení ( na svátek sv.Trojice) bylo dokončeno roku 1602. Kostel byl v roce 1666 opraven, jelikož byl během třicetileté války značně poškozen. Další katastrofa kostel postihla v roce 1798, kdy do něj uhodil blesk a shořela střecha, zřítila se klenba a budova zůstala po dalších čtyřicet let zdevastována a bez oprav. Až  státní ministr František Antonín Kolowrat Liebsteinský nechal kostel přestavět, včetně jeho interiéru. Kostel byl přestavěn v novogotickém slohu na základě projektu architekta Františka Pavíčka, a jedná se o první neogotickou stavbu v Čechách. Pod presbytářem byla vybudována rodinná hrobka.

Na severní straně kostela se nachází kaple Pražského Jezulátka. Toto Jezulátko je malá vosková soška zobrazující Ježíše Krista v útlém dětství. Původní soška pochází ze Španělska a váže se k ní legenda. Ta vypravuje, že se Ježíšek ukázal jistému mnichovi, který pak podle jeho podoby sošku vymodeloval. Jezulátku byla připisována zázračná uzdravení a záchrana Prahy při obležení Švédy. Před jižním portálem kostela stojí dvě netypicky velké (cca 2 m) sochy dvou puttů, které kdysi stály před požárem v r. 1798 nad portálem.

Ke kostelu patří i samostatná zvonice, ve které se nachází druhý největší zvon v České republice, a to zvon Kryštof. Na jeho dolním okraji se nachází nápis: „Leta páně 1594 ve čtvrtek po sv. Duchu založen a 1602 při sv. Trojici dostaven i posvěcen jest kostel k slávě jména božího, k němuž připojen jest zvon tento vše nákladem urozeného pána pana Jana Kryštofa staršího Betengle z Neyenperku a Rychnově a Boruhrádku, kterémužto zvonu mistrem byl Jan Benešovský z Moravský Třebový".